Hjem » Miljø » Miljøpolitik
Hjem » Miljø » Miljøpolitik

VI HAR EN KLAR MILJØPOLITIK

– og ønsker at passe bedst muligt på vores fælles miljø!

Miljøpolitik

I Grøn Vækst A/S har vi besluttet, at vi vil:

– Rådgive kunder om miljøvenlige alternativer

– Minimere mængden af affald, der skal transporteres – og kildesortere resten.

– Engagere alle medarbejdere i miljøarbejdet

– Uddanne medarbejdere til at håndtere daglige miljøudfordringer

– Forbygge forurening

– Vurdere miljøbelastning og ressourceforbrug ved indkøb og i arbejdsopgaver

– Anvende gældende miljølovgivning som minimumskrav

Interne fokusområder

Brændstof
Vi forsøger at minimere brændstofforbruget pr. medarbejder ved at fokusere på forbruget på såvel maskiner som biler. Vores konkrete mål for 2020 er en reduktion på 5 % pr. medarbejder i forhold til forbruget i 2019.

Affald
Vi koordinerer vores affaldshåndtering, sortering og køreture til genbrugsstationer for at minimere CO2-udledningen. Vi udfører uanmeldt affaldskontrol, for at sikre at affaldssorteringen fungerer som tiltænkt.

CO2
Vi udregner årligt vores CO2-udledning pr. medarbejder, denne information bruges til intern sammenligning mellem forskellige år.

Vintertjeneste – salt
Vi anvender alternative tømidler, som f.eks. acetater og vi tilstræber at minimere saltforbruget mest muligt.