Hjem » Grøn Vækst A/S » Miljø- og arbejdsmiljø certificeringer
Hjem » Grøn Vækst A/S » Miljø- og arbejdsmiljø certificeringer

Anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst A/S først i Danmark

Anlægsgartnerfirmaet Grøn Vækst A/S fra Slagelse er det første anlægsgartnerfirma i Danmark, der både er certificeret med
ISO 14001 i miljøledelse og OHSAS18001 i arbejdsmiljøledelse.

Senest opdateret september 2016. Nye certifikater. Se nederst.

Pressemeddelelse 2013:
Virksomheden har opnået certificering i både miljøledelse og arbejdsmiljøledelse. Som det allerførste anlægsgartnerfirma i Danmark. Certificeringerne er bevis på, at miljøledelse og arbejdsmiljøledelse er sat i system, og at der er dokumentation for alle praktiske og ledelsesmæssige aktiviteter på begge områder. Det er samtidig et kvalitetsstempel, som dokumenterer, at virksomheden arbejder målrettet med miljø og arbejdsmiljø.

”Det er vigtigt for os, at der er vægt bag ordene, når vi siger, at vi passer på miljøet og på vores medarbejdere”, indleder administrerende direktør Jakob Kristensen. ”Vores medarbejdere er vores absolut største aktiv. Vi har fra starten sat fokus på netop dem og vores arbejdsmiljø. Den investering vil vi fortsætte med i fremtiden”, siger Jakob Kristensen..

”Vi har arbejdet meget målbevidst med opgaven omkring ledelsessystemer for miljø og arbejdsmiljø lige fra starten, og nu kan vi bryste os af vores 2 flotte certifikater” siger produktionsdirektør Thomas Olesen. ”At det er lykkedes for os, kan vi i høj grad takke vores medarbejdere for. Deres engagement, vilje og interesse for at gøre arbejdsdagen lidt bedre og sikre vores miljø, har været rigtig godt. Investeringen er stor, men gevinsten er et målrettet system med kunden, medarbejderen og miljøet i fokus – og det er investeringen værd”, siger Thomas Olesen.

Jakob Kristensen følger op: ”Det er også noget, der bemærkes hos vores kunder. Hos de fleste er det vigtigt, at de kan føle sig sikre på, at miljø- og arbejdsmiljøforhold er i orden hos deres samarbejdspartnere. Og vi siger det ikke bare, vi dokumenterer det. Det er der stor forskel på”.

I hverdagen er det virksomhedens Miljø- og arbejdsmiljøansvarlige, Helle Christensen, der holder system i tingene og som sørger for at forbedre forholdene omkring miljø og arbejdsmiljø løbende. Det foregår ved en åben og ærlig dialog med ledelse og medarbejdere.
”Det er et arbejde, som aldrig stopper. Vi kan altid blive bedre. Medarbejderne har mange gode idéer til forbedringer, og disse systematiseres løbende og implementeres i vores værktøjer”, siger Helle Christensen ”Et godt eksempel er vores affaldshåndtering og antallet af gange, vi kører på genbrugsstationen. Det er sat i system, så vi ikke kører flere gange end højest nødvendigt. Her sparer vi både på CO2 regnskabet samt mandetimer og penge.”

På arbejdsmiljødelen måler Grøn Vækst A/S udviklingen på bl.a. antallet af sygedage. ”Det er faldende og et rigtigt godt tegn på, at vi gør det rigtige” siger Helle Christensen. ”Vores arbejdsmiljøorganisation er omdrejningspunktet, og her mødes vi jævnligt og arbejder med udvalgte emner. Her sidder repræsentanter for direktionen, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, tillidsfolk og jeg selv. Vi gennemgår idérapporter fra medarbejderne og det, vi kalder afvigerapporter, for hele tiden at optimere miljøet og arbejdsmiljøet i virksomheden. Det er også her, vi vurderer og beslutter nye investeringer i f.eks. ergonomisk værktøj eller nye, forbedrede procedurer for virksomhedens miljøhåndtering.”

Er man én gang certificeret, skal man holde sig skarp. En gang årligt skal man til re-audit og hver 3. år gennemgår man en re-certificering. ”Dette system tjener som en slags løbende eksamener, der er afgørende for, om vi kan beholde certificeringerne. Så det stopper aldrig”, slutter Helle Christensen.

Grøn Vækst er vokset konstant siden etableringen i efteråret 2011, og er i øjeblikket arbejdsplads for omkring 85 dedikerede medarbejdere fordelt på 3 afdelinger i Slagelse, Odense og Greve.

– – – – –

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Jakob Kristensen på jk@groevaekst.dk eller på mobiltelefon 42 12 67 01.
Specielle forhold vedr. certificeringerne hos Helle Christensen på hc@groenvaekst.dk eller mobiltelefon
42 12 67 26.

To direktører, der står 100% bag deres Miljø- og arbejdsmiljøansvarlige.
Administrerende direktør Jakob Kristensen og produktionsdirektør Thomas Olesen sammen med Helle Christensen. (Helle er afløst af Stine K. Andersen i 2017).

Opdaterede certifikater december 2019

ISO 14001

OHSAS 45001