Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet

Det er med stor fornøjelse, vi præsenterer dig for Grøn Vækst A/S’ miljø- og arbejdsmiljøpolitikker. Vi har arbejdet intenst med dem indtil vores endelige certificering i sommeren 2013, og opretholdelse af certificeringerne er en løbende proces, som vi har stor fokus på – og lægger meget arbejde i.

Krone-smiley-200pixels

Kronesmiley
(Uddrag fra arbejdstilsynets hjemmeside)

“Kronesmileyen viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Kronesmileyen tildeles virksomheden som helhed – det vil sige den juridiske enhed – hvis alle virksomhedens produktionsenheder er certificerede og har en kronesmiley.”

Læs mere om:

Miljoe-link

Miljøpolitik

Frokost

Arbejdsmiljøpolitik

Ryg-mand-med-rive

Kvalitetspolitik

ISO_9001_COL_non-embedded

Miljøcertificeringer