KYST- OG SKRÆNTSIKRING

En god investering på lokaliteter udsat for løbende erosion.

I Grøn Vækst A/S har vi gode erfaringer med sikring af kystskrænter og andre stejle skråninger, som udsættes for løbende erosion.
Vi etablerer kyst- og skræntsikring på/ved f.eks.:.
• Nyetablerede skråninger
• Søbredder
• Ændring af gamle skråninger
• Åbredder
• Beskyttelse mod tidevand
• Vejgrøfter
• Regnvandsbassiner
• Lossepladser og affaldsdepoter

Download vores produktblad om kyst- og skræntsikring

Groen-Vaekst-Kyst-og-skraentsikring-400px